Nhà đầu tư Hên Network chốt lời hơn 25% chỉ trong 2 tuần

by anmieu

 

Lệnh 1

Mua CAKE giá 12.412, tổng 2,620 USDT.

Bán giá 15.555, tổng 3,280 USDT

Lệnh 2

Mua CAKE giá 12.477, tổng 9,977 USDT

Bán giá 15.555, tổng 12,427 USDT

Lệnh 3

Mua CAKE giá 12.555, tổng 9,021 USDT.

Bán giá 15.555, tổng 11,177 USDT

—–

Join Hên Network để tăng tốc 20 lần đến đích triệu phú đô la

Tự giữ vốn – cơ chế bảo hiểm vốn thông minh

Min: 1000 USD

VIP: 22000 USD – Max: Vô cực

Xem ngay 1000++ kết quả đầu tư ấn tượng

Nhấn vào đây để xem thêm

Mở tài khoản Binance và inbox ngay để bắt đầu đồng hành với Hên Network trên hành trình đầu tư tiền số.

You may also like

Leave a Comment

chat-active-icon