Xe đạp thể thao khung nhôm Fornix M600

3.950.000 

Xe đạp thể thao khung nhôm Fornix M600 với thiết kế có một phuộc nhún ở bánh trước để hạn chế những chấn động vào cơ thể do xe tương tác với địa hình khó khăn gây nên.