Xe đạp Fornix M600 2016 Khung nhôm

3.950.000 

Xe đạp Fornix M600 2016 khung nhôm với thiết kế có một phuộc nhún ở bánh trước để hạn chế những chấn động vào cơ thể do xe tương tác với địa hình khó khăn gây nên.