Xe đạp Merida Scultura 93

13.850.000 

Xe đạp Merida Scultura 93 – Chiến mã băng đồng.