Xe đạp Giant XTC SLR 3 2018

33.500.000 

Xe đạp Giant XTC SLR 3 2018 phiên bản quốc tế.