Xe đạp Giant XTC 860 2018

23.600.000 

Xe đạp Giant XTC 860 2018 được thay đổi hoàn toàn từ diện mạo đến sự tăng tiến vượt trội trong hiệu năng sử dụng.