Xe đạp Giant Propel Advanced Pro 1 2018

68.600.000 

Xe đạp Giant Propel Advanced Pro 1 2018 Mọi thành phần của bộ khung của Giant Propel Advanced Pro 1 được thiết kế như một hệ thống hoàn chỉnh nhằm mang đến hiệu suất khí động học vượt trội.