Xe đạp Giant Liv Aimez 2 2017

10.250.000 

Xe đạp Giant Liv Aimez 2 2017 được tạo ra với những tính năng ưu việt dành cho phụ nữ Châu Á.