galaxy-ms4-2017-4
banh-sau
banh-truoc
cui-de
ms4-1
ms4-2
ms4-3
gio-dia

Xe đạp Galaxy MS4 2017

5.950.000  5.700.000 

Xe đạp Galaxy MS4 2017 là mẫu cải tiến của Galaxy MS4 2016 với thiết kế khung xe độc đáo sơn tĩnh điện 5 lớp. Xe đạp Galaxy MS4 2017 được nâng cấp hơn mẫu 2016 xe có 9 líp phía sau, nhiều tốc độ hơn để điều chỉnh phù hợp với người sử dụng.