ms207-2
ms207-1
ms207-4
ms207-5

Xe đạp Fornix MS207

2.500.000  2.250.000 

Xe đạp Fornix MS207 là chiếc xe đạp kiểu dáng của xe đạp địa hình được sản xuất riêng cho trẻ em với 6 màu sắc khác nhau và khung sườn sắt cỡ nhỏ.