Xe đạp Fornix BH602

2.180.000 

Xe đạp Fornix BH602 là mẫu cải tiến của Fury BH602 với nhiều màu sắc như nhau nhưng được hoàn thiện hơn về chất lượng màu sơn.