Xe đạp Fornix BH601

2.180.000 

Xe đạp Fornix BH601 mẫu cải tiến của Fury BH601 với màu sắc được hoàn thiện đáng kể