Xe đạp Giant TCR SLR 1 2016

39.900.000 

Xe đạp Giant TCR SLR 1 2016 có sự cải tiến đặt biệt khiến chất lượng bộ khung của TCR SLR và hiệu suất so với các dong sản phẩm TCR trước đó đã được cải thiện đáng kể.