Gọng bình ZEFAl FULL ALU

130.000 

Gọng bình ZEFAl FULL ALU – Thiết kế sáng tạo có thể giữ được bình nước có nhiều kích cỡ khác nhau.