Bơm Zefal CO2 Holder

419.000 

Bơm Zefal CO2 Holder gồm 2 bình CO2 16g và van bơm cùng bộ dây cột tiện lợi.